Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

3 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση των εργασιών διανομής επτά (7) τευχών του μηνιαίου περιοδικού «ΕΚΤΟΣ των ΤΕΙΧΩΝ» στον Δήμο Νεαπόλεως -Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών διανομής επτά (7) τευχών του μηνιαίου περιοδικού «ΕΚΤΟΣ των ΤΕΙΧΩΝ» στον Δήμο Νεαπόλεως-Συκεών, και σε γειτονικές περιοχές όμορων δήμων, προϋπολογισμού 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης, έως και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.