Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

3 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για την σχολική περίοδο 2024-2025

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/07/2024 έως και 19/07/2024 (10 εργάσιμες ημέρες)