Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

4 Απριλίου 2024

Υπηρεσίες αποτυπώσεων, ελέγχου, συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση των υπηρεσιών αποτυπώσεων, ελέγχου, συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ, προϋπολογισμού 230.736,78 € πλέον Φ.Π.Α. 24% .