Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

3 Φεβρουαρίου 2022

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης χρωματισμών κτιρίων & ελαιοχρωματισμού σιδερένιων και ξύλινων επιφανειών των δομών της ΚΕΥΝΣ

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 253.257,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης χρωματισμών κτιρίων & ελαιοχρωματισμού σιδερένιων και ξύλινων επιφανειών των δομών της ΚΕΥΝΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 253.257,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . Συστημικός Αύξων Αριθμός: 149337.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ