Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

9 Φεβρουαρίου 2022

Εργασία ταχυμεταφοράς για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Προϋπολογισμού 5.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 50 του Ν.4782/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την εργασία ταχυμεταφοράς για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 5.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 50 του Ν.4782/2021.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ