Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Φεβρουαρίου 2022

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων πεζών Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ

Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Προκήρυξη διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων πεζών Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ Α/Α (ΕΣΗΔΗΣ 186874).


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΟΕ 357/2021

ΑΔΣ 251/2021

ΕΣΥ

ΕΕΣ

ΕΕΣ xml