Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Φεβρουαρίου 2022

Ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Προϋπολογισμού 7.392,38 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της, προϋπολογισμού 7.392,38 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές, στο γραφείο της επιχείρησης έως και τη Δευτέρα 28/2/2022 & ώρα 13:00 μμ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ