Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Φεβρουαρίου 2022

«Προμήθεια ανταλλακτικών συσκευών αποστείρωσης αέρα και αποστείρωση χώρων στα Ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών»

Προϋπολογισμού 9.920,00€

Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «Προμήθεια ανταλλακτικών συσκευών αποστείρωσης αέρα και αποστείρωση χώρων στα Ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 9.920,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Πληροφορίες: Κόττα Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2310 213 161


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ