Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

9 Μαρτίου 2022

Ανάθεση των εργασιών συντήρησης των εκτυπωτών & των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, στις δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών για ένα (1) έτος

Προϋπολογισμού 26.598,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των εργασιών συντήρησης των εκτυπωτών & των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, στις δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 26.598,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ