Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

6 Δεκεμβρίου 2023

Προκαταρκτική Διαβούλευση «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση οικονομικών φορέων για διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Νεάπολης Συκεών».Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών θέτει σε δημοσία ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Νεάπολης Συκεών» και καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους υποβολής σχολίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών θα συγκεντρώσει, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις που του υποβλήθηκαν.

Τα σχόλια θα καταχωρούνται στον σύνδεσμο: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/27514