Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Νοεμβρίου 2023

Πίνακες Κατάταξης για την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3394/06-10-2023, ΣΟΧ3/2023 της ΚΕΥΝΣ (ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

Πίνακες Κατάταξης για την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3394/06-10-2023, ΣΟΧ3/2023 της ΚΕΥΝΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)