Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 1 ΠΕ Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων από 20-11-2023 έως και 1-12-2023.

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 1 ΠΕ Πληροφορικής.Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές Θεσσαλονίκης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Πραγματοποίηση μαθημάτων απλής χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ακόμα και κινητού , σε άτομα της τρίτης ηλικίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.


Επισυνάπτονται λεπτομερής ανακοίνωση, έντυπο αίτησης και παράρτημα ανακοινώσεων.