Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

25 Οκτωβρίου 2023

Εργασίες συντήρησης γυψοσανίδων, παλαιών επιστρώσεων και μικροεπισκευές εσωτερικών χώρων των δομών της ΚΕΥΝΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης γυψοσανίδων, παλαιών επιστρώσεων και μικροεπισκευές εσωτερικών χώρων των δομών της ΚΕΥΝΣ, προϋπολογισμού ποσού 59.955,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.