Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

29 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με τίτλο “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece” (ακρωνύμιο: AIR)».