Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

26 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3237/22-09-2023, ΣΜΕ1/2023 της ΚΕΥΝΣ για την σύναψη μίσθωσης έργου για συνολικά ένα (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει:


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για συνολικά ένα (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 2023-2024 με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2024».


Υποβολή αιτήσεων από 27/09/2023 έως και 06-10-2023.