Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

31 Αυγούστου 2023

Oριστικοί πίνακες της αρ. 63296/26-07-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

-