Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Αυγούστου 2023

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας της αρ. 63296/26-07-2023 ανακοίνωσής μας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

-