Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

1 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Υποβολή αιτήσεων από 4-8-2023 έως και 16-8-2023

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», που εδρεύει στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.


Επισυνάπτονται λεπτομερής ανακοίνωση, έντυπο αίτησης και παράρτημα η/υ και παράρτημα ανακοινώσεων.