Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

26 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 27/07/2023 έως και 09/08/2023 (10 εργάσιμες ημέρες)