Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Ιουλίου 2023

Υπηρεσίες μίσθωσης εξέδρων & πύργων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βαλκανική πλατεία & Θεοτόκια 2023»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της μίσθωσης εξεδρών και πύργων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βαλκανική Πλατεία & Θεοτόκια 2023», προϋπολογισμού 20.956,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο τμήμα προμηθειών της επιχείρησης, έως και την Δευτέρα 31/07/ 2023 και ώρα 10.00 π.μ.