Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

14 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 /2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με τίτλο “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece” (ακρωνύμιο: AIR)».