Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Ιουνίου 2023

Πίνακες Κατάταξης για την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1720/12-05-2023, ΣΟΧ2/2023 της ΚΕΥΝΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΤΕ Νοσηλευτικής)