Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

16 Ιουνίου 2023

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Ομάδα Β΄Φωτοαντιγραφικό Χαρτί του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών

Επαναληπτικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Ομάδα Β΄Φωτοαντιγραφικό Χαρτί της Προμήθειας υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων Κ.Α.Π.Η., παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών προυπολογισμού 17.105,80€