Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

18 Μαΐου 2023

Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου από το Δ.Κ.Κ.Π.Α για την στέγαση του βρεφικού σταθμού Αναγεννήσεως στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων

Ο Πρόεδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών προκηρύσσει Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία βρεφικού σταθμού του ΝΠΔΔ, εντός ορίων της δημοτικής ενότητας του Πεύκων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση δηλαδή από 22/5/2023 έως και 10/6/2023.