Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Μαρτίου 2022

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Προϋπολογισμού 1.410.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 70 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 1.410.000,00€ με ΦΠΑ 24%


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της μελέτης κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 1.410.000,00€ με ΦΠΑ 24%.


Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 70 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/) την μελέτη κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 1.410.000,00€ με ΦΠΑ 24%.


Ο Αν. Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ