Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “PITCH”

Τα σχετικά έγγραφα

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “PITCH”.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ 1 ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ