Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

5 Απριλίου 2023

Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ- Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν ενοικιαστεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, με την οποία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ.

Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την καταθέσουν στο Δήμο Νεάπολης Συκεών έως τις 17/4/2023, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με το πρόγραμμα Κάλυψη, επισυνάπτεται και η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησής του.