Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

21 Φεβρουαρίου 2023

Προμήθεια εργαλείων και υλικών κεραμικής για το τμήμα κεραμικής /πολιτιστική γειτονιά

Η ΚΕΥΝΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους για την προμήθεια εργαλείων και υλικών κεραμικής για το τμήμα κεραμικής στη Πολιτιστική Γειτονιά προϋπολογισμού 5.886,42 €.