Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

7 Ιουνίου 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Για 1 ΠΕ Γυμναστή παραδοσιακών χορών διάρκειας έως 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8-6-2022 έως 17-6-2022

ΑΝακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 1 ΠΕ Γυμναστή παραδοσιακών χορών διάρκειας έως 8 μήνες.


Λόγω τεχνικού προβλήματος μπορείτε να λάβετε την Ανακοίνωση και το Παράρτημα με email κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το 2310 639355.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8-6-2022 έως 17-6-2022.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ