Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

8 Ιουνίου 2022

Παραχώρηση χρήσης του χώρου του Κυλικείου του Ανοικτού Θεάτρου Συκεών

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών προκειμένου να προβεί στην παραχώρηση χρήσης του χώρου του Κυλικείου του Ανοικτού Θεάτρου Συκεών, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υπ’ αριθ. 2178/07-06-2022 Τεύχος όρων διακήρυξης , στο τμήμα προμηθειών της Επιχείρησης , έως και την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ