Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

1 Νοεμβρίου 2022

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364

Συνολικού προϋπολογισμού 39.449,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, των κτηρίων του νομικού προσώπου και προμήθεια αντίστοιχου ηλεκτρολογικού υλικού για δύο έτη συνολικού προϋπολογισμού 39.449,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).