Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

27 Οκτωβρίου 2022

«Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ελάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων των τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών»

Προϋπολογισμού 2.492,40€

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

«Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ελάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων των τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 2.492,40€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Πληροφορίες Κόττα Χριστίνα τηλ. 2310-213161.