Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Οκτωβρίου 2022

«Λογιστική επίβλεψη–υποστήριξη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για τα έτη 2022, 2023 και 2024 και έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022, 2023 και 2024»

Προϋπολογισμού 16.120,00€

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


«Λογιστική επίβλεψη–υποστήριξη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για τα έτη 2022,2023 και 2024 και έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022,2023 και 2024 του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων», προϋπολογισμού 16.120,00€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Πληροφορίες Κόττα Χριστίνα τηλ. 2310-213161.