Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

6 Ιουλίου 2022

Ανάθεση των υπηρεσιών σχεδιασμού και εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης υλικών των δομών ΣΥΔ του ΚΔΑΠ - 8ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών και του ΒΦΝ Κολοκοτρώνη

Προϋπολογισμού 36.394,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών σχεδιασμού και εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης υλικών των δομών ΣΥΔ του ΚΔΑΠ - 8ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών και του ΒΦΝ Κολοκοτρώνη, προϋπολογισμού 36.394,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης, έως και Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ