Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Ιουλίου 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων

Η ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.