Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

10 Αυγούστου 2022

Πίνακες κατάταξης προκήρυξης σχολικών καθαριστών-καθαριστριών

Πλήρους και μερικής απασχόλησης

Επισυνάπτεται και ο πίνακας απορριπτέων

Επισυνάπτονται οι πίνακες για κάθε κατηγορία.