Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με αναπηρία

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με αναπηρία

1 Αυγούστου 2022

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με αναπηρία

Παροχή βοήθειας και υποστήριξης από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του δήμου Νεάπολης-Συκεών στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Η πρόσκληση του Φορέα

Πρόσκληση να αξιοποιήσουν το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνει ο Συμβουλευτικός Σταθμός του δήμου Νεάπολης-Συκεών στους νέους με αναπηρία, και οι οποίοι είναι άνεργοι.


Πρόκειται για το πρόγραμμα «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» και στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Αυτό απευθύνεται σε νέους και νέες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ηλικίας 18-29 ετών, και είναι απόφοιτοι/τες Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή είναι απόφοιτοι/ες Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένοι/ες στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).


Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης ανεξαρτήτως εάν έχουν πετύχει ή αποτύχει σε αυτήν.


Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα, μάλιστα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.


Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική Αίτηση Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://training.esamea.gr/p/m/el-GR τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 5.7.2022 και λήγει στις 31.10.2022 και ώρα 23:59:59.


Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι, δημότες ή κάτοικοι στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο τηλέφωνο 2313.329525, όπου ένας/μία εργασιακός/εργασιακή σύμβουλος είναι έτοιμοι να παρέξουν εξειδικευμένη ενημέρωση και βοήθεια στην ασφαλή υποβολή αίτησης.