"Άμεση ενίσχυση των σχολείων μας με εκπαιδευτικό προσωπικό..."

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

"Άμεση ενίσχυση των σχολείων μας με εκπαιδευτικό προσωπικό..."

23 Φεβρουαρίου 2022

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Νεάπολης-Συκεών για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία

"Ο δήμος μας στέκεται στο πλευρό των μαθητών και των γονέων, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες μόρφωσης"

«Μολονότι πρόσφατα, επιχειρείται ενίσχυση των σχολείων με προσλήψεις αναπληρωτών σε αραιές και μικρές διαδοχικές φάσεις, η καθημερινότητα της σχολικής ζωής δείχνει ότι αυτό δεν αρκεί. Πέντε μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία της χώρας και, κατά συνέπεια, και του Δήμου μας, αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα λειτουργίας λόγω κυρίως της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.


»Το Γραφείο Παιδείας του Δήμου μας, που είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και των δύο βαθμίδων, γίνεται αποδέκτης παραπόνων και αιτημάτων που όλα έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την έλλειψη προσωπικού. Ως Τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες-καταγγελίες που αφορούν και τη Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:


• στο 3ο Γυμνάσιο Συκεών, όπως και σε άλλα σχολεία, μας έχει καταγγελθεί επίσημα ότι οι μαθητές στερούνται τη δυνατότητα να διδάσκονται β' ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα τη Γαλλική, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός. Οι γονείς του συγκεκριμένου σχολείου αναγκάστηκαν να απευθυνθούν τόσο στην αντίστοιχη ΔΔΕ όσο και στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου μας,

• σύμφωνα με άλλη καταγγελία, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών μαθητής της Γ' Δημοτικού, με απόφαση ΚΕΣΥ, πρέπει να είναι ενταγμένος σε παράλληλη στήριξη. Ωστόσο στα μέσα της σχολικής χρονιάς ανακοινώθηκε από τον Διευθυντή ότι ο δάσκαλος θα ήταν με το παιδί τις μισές ώρες, καθώς τις άλλες μισές θα τις αφιέρωνε σε άλλο παιδί το οποίο διαγνώστηκε πρόσφατα.


»Η έλλειψη τόσο καθηγητή Γαλλικών όσο και εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης είναι όχι μόνο αντίθετη με τις επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας περί εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης αλλά και τροχοπέδη για το μέλλον των παιδιών μας.


Δε νοείται ορισμένοι μαθητές να μη διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους κι εν προκειμένω τη Γαλλική, ενώ υποτίθεται ότι:


♦ η ξενόγλωσση παιδεία βρίσκεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,

♦ οι ξένες γλώσσες αποτελούν απαραίτητο τυπικό και ουσιαστικό προσόν στον επαγγελματικό στίβο, - η χώρα μας αποτελεί μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2006.

»Άλλα τόσα μπορούμε να πούμε και για τον μαθητή που στερείται τις μισές ώρες της παράλληλης στήριξης. Αντί να τοποθετηθεί και δεύτερος εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, το Υπουργείο προτίμησε να μοιράσει τον ίδιο εκπαιδευτικό σε δύο μαθητές.


»Δε νοείται χώρα στον 21ο αιώνα τον οποίο χαρακτηρίζει παγκοσμίως η ευαισθητοποίηση προς τα ΑμεΑ να μη δείχνει τη δέουσα ευαισθησία σε τμήμα του πληθυσμού που είναι εκ της φύσεως πιο ευάλωτο και πολύ περισσότερο, ενώ η νομοθεσία αλλά και τα μέτρα που τα αφορούν διαρκώς εντείνονται. Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά:


• Ποια η στήριξη στο νέο που θέλει να αποκτήσει προσόντα και να προοδεύσει, αν δε φροντίσουμε πρώτα τη Δημόσια Εκπαίδευση;

• Πώς εξασφαλίζεται η αρχή της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών, όταν οι μισοί διδάσκονται ένα αντικείμενο κι οι άλλοι μισοί όχι;

• Ποια η στήριξη της πολιτείας στον μέσο φτωχό Έλληνα που δεν έχει πόρους για να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα και ευελπιστεί ότι το παιδί του θα μπορέσει να μάθει ξένες γλώσσες στο δημόσιο σχολείο;

• Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ η Αγγλική που είναι η α' ξένη γλώσσα κι επί των ημερών σας εισήχθη στο Νηπιαγωγείο, η β' ξένη γλώσσα όχι μόνο είναι επιλογής και έχει λιγότερες από τις μισές διδακτικές ώρες, τελικά δεν εξασφαλίζεται σε όλους;

• Γιατί επιτρέπεται ο παραγκωνισμός μαθημάτων και δεν υπάρχει η ίδια μέριμνα για όλα τα διδακτικά αντικείμενα;

• Πού είναι η μέριμνα του Υπουργείου, όταν δε φροντίζει να καλύπτονται όλα τα διδακτικά αντικείμενα;

• Ποια η ευθύνη απέναντι στα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες;

• Πως εννοείται τελικά το σύνθημα του υπουργείου σας “πρώτα ο μαθητής”;

• Άραγε ως μαθητής λογίζεται μόνο ο μαθητής συγκεκριμένων μαθημάτων, των κακώς αποκαλούμενων “βασικών”, καθώς και ο μαθητής της Γενικής Εκπαίδευσης και μόνο;


»Για όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ζητάμε να καλυφθούν τα κενά των σχολείων μας, τα οποία, εκτός από τις 2 αναφερθείσες καταγγελίες, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2022 ήταν τα εξής:


♦ 2ο ΔΣ Συκεών: 4 ώρες Φυσικής Αγωγής/παράλληλη στήριξη για έναν μαθητή,

♦ 4ο ΔΣ Συκεών: τμήμα ένταξης 14 ώρες,

♦ 5ο ΔΣ Συκεών: παράλληλη στήριξη για έναν μαθητή,

♦ 2ο ΔΣ Άγιου Παύλου: 4 ώρες Θεατρικής Αγωγής/τμήμα ένταξης 21 ώρες,

♦ 1ο Γυμνάσιο Συκεών: 6 ώρες Γαλλικών,

♦ 4ο Γυμνάσιο Συκεών: 4 ώρες Γερμανικών/4 ώρες Φυσικής Αγωγής,

♦ 1ο Γυμνάσιο Πεύκων: 6 ώρες Θεολόγου/6 ώρες Φυσικής Αγωγής/ 8 ώρες Τεχνολόγου,

♦ 2ο Γυμνάσιο Νεάπολης: 6 ώρες Γαλλικών/1 ώρα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,

♦ 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης: τμήμα ένταξης, 28 ώρες φιλόλογου,

♦ 1ο ΓΕΛ Νεάπολης: 3 ώρες Γαλλικών,

♦ 2ο ΓΕΛ Συκεών: 2 ώρες Γαλλικών.

»Επειδή οι επιπτώσεις από τις ελλείψεις γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς θα υπάρξουν περαιτέρω διαμαρτυρίες και εντάσεις. Οι γονείς είναι βέβαιο ότι θα εντείνουν τις διαμαρτυρίες τους και θα έχουν δίκιο.


»Τα σχολεία μας πρέπει να ενισχυθούν άμεσα με εκπαιδευτικό προσωπικό.


»Ο δήμος μας στέκεται στο πλευρό των μαθητών και των γονέων, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες μόρφωσης. Είμαστε με το μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης και θα αγωνιστούμε για την αναβάθμιση της».