Έως τις 11 Ιουνίου οι αιτήσεις των ΑΜΕΑ για Προσωπικό Βοηθό στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Νεάπολης -Συκεών

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Έως τις 11 Ιουνίου οι αιτήσεις των ΑΜΕΑ για Προσωπικό Βοηθό στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Νεάπολης -Συκεών

30 Μαΐου 2023

 Έως τις 11 Ιουνίου οι αιτήσεις των ΑΜΕΑ  για Προσωπικό Βοηθό στο Κέντρο Κοινότητας  του δήμου Νεάπολης -Συκεών

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την αίτησή τους – Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Νεάπολης-Συκεών συγκαταλέγεται πλέον στους φορείς που δέχονται αιτήσεις από τα ΑμεΑ για Προσωπικό Βοηθό.


Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 11 Ιουνίου κλείνοντας ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313 313 153, 154, 163, 117.


Σύμφωνα με την απόφαση για τον Προσωπικό Βοηθό, επιλέξιμοι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι πρόσωπα τα οποία 


α) είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών,


β) διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από τo Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 %, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.


γ) έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων του δήμου.


δ) δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων

ευρώ (€ 60. 000, 00).


 

Δικαιολογητικά


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:


-Την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους


-Την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους


-Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται στη σχετική πλατφόρμα το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση.


-Τα εκκαθαριστικά σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του


-Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:


  • Τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος


  • Τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)


  • Τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος


-Εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή νόμιμος εκπρόσωπός του.


Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία. Δεν εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα (πχ επιλογή ραντεβού αξιολόγησης, καταχώρηση συμφωνητικών, υποβολή αίτησης όσων θέλουν να γίνουν Προσωπικοί Βοηθοί, ούτε κλπ).