Παράταση του προγράμματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Παράταση του προγράμματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά

1 Φεβρουαρίου 2023

Παράταση του προγράμματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά

♦ Από σήμερα οι αιτήσεις στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες τους έχουν από σήμερα οι κάτοικοι στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 276/23.01.2023) απόφασης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και ορίζεται ότι αφορά νοικοκυριά που η παροχή ρεύματός τους έχει αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.2022 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι αιτήσεις των εν δυνάμει δικαιούχων κατατίθενται στον δήμο Νεάπολης-Συκεών (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένη αίτηση) και εξετάζονται από τη δημοτική Υπηρεσία όσον αφορά τις προϋποθέσεις.

• Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακοπή ρεύματος και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 31.12.2022.

• Η παροχή ρεύματος πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντα ή της αιτούσας, ενώ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που προσδιορίζονται από την υπ ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 ΚΥΑ (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 3088/24.07.2020 ) (συνημμένο ΦΕΚ).

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος είναι:

• Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,

• για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75 % της οφειλής,

• για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50 % της οφειλής, και

• για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30 % της οφειλής.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται κατευθείαν στον πάροχο και όχι στους αιτούντες ή στις αιτούσες, για την οποία διαδικασία ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, και συγκεκριμένα:

• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή

οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο

μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και

δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλι-

κα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ