Πρόσκληση συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Πρόσκληση συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών»

30 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου δήμου Νεάπολης-Συκεών Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών

Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου δήμου Νεάπολης-Συκεών


Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί από το 2017 τη Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου που απευθύνεται σε άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών τα οποία βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και περιουσιακής κατάστασης κατόπιν σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.


Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών


Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών λειτουργεί από το 2017 το Κοινωνικό Φαρμακείο που απευθύνεται σε άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών τα οποία βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και περιουσιακής κατάστασης κατόπιν σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.


Πληροφορίες για τις αιτήσεις εγγραφής μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.