Αγωγές σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη μη απόδοση των εισπραττόμενων Δημοτικών Τελών

Πίσω στα Νέα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΝΕΑ

/

Αγωγές σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη μη απόδοση των εισπραττόμενων Δημοτικών Τελών

7 Απριλίου 2022

Αγωγές σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη μη απόδοση των εισπραττόμενων Δημοτικών Τελών

Εξώδικες επιστολές από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών σε οκτώ εναλλακτικούς παρόχους για την άμεση καταβολή των εισπραχθέντων ποσών

Πρώτο βήμα τα εξώδικα

Την άμεση συμμόρφωσή τους και την απόδοση των εισπραχθέντων Δημοτικών Τελών ζητά με εξώδικες επιστολές του ο δήμος Νεάπολης-Συκεών από οκτώ εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.


Η εξώδικος επιστολή εστάλη προς οκτώ εταιρίες οι οποίες καθυστερούν πολλούς μήνες να αποδώσουν στον δήμο τα ποσά που εισέπραξαν από τους καταναλωτές-χρήστες ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των λογαριασμών, τα οποία ποσά αντιστοιχούν στα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.


Οι εξώδικες επιστολές κοινοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις διοικήσεις της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ-ΚΜ, όπως επίσης και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Να σημειωθεί ότι το θέμα απασχόλησε τις διοικήσεις των κορυφαίων συλλογικών Οργάνων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου έλαβαν και τις σχετικές αποφάσεις για τη διεκδίκηση της άμεσης απόδοσης των εισπραττόμενων ποσών.


«Τα τελευταία χρόνια οι δήμοι υφίστανται μια δραματική συρρίκνωση των οικονομικών τους, βιώνουν έναν αφόρητο οικονομικό στραγγαλισμό εξαιτίας της μείωσης των πόρων. Κι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που τα λειτουργικά έξοδα εκτινάσσονται στα ύψη και εξαιτίας του διπλασιασμού του κόστους καυσίμων υλικ΄νω και προϊόντων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, καθιστώντας τη λειτουργία τους ακόμη περισσότερο επισφαλή. Στο παζλ αυτό ήρθε να προστεθεί τώρα και η παράνομη πράξη των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ενώ εισπράττουν τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δημοτικά Τέλη, εδώ και μήνες τα παρακρατούν και δεν τα αποδίδουν στους δήμους. Είναι μια πράξη παντελώς αυθαίρετη και παράνομη, για την οποία η Πολιτεία οφείλει να ασκήσει άμεσα παρέμβαση. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όποιος χρωστά θα αναγκαστεί να πληρώσει», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Όπως τονίζει, «μας οδηγούν στον μονόδρομο της αύξησης των Δημοτικών Τελών εξαιτίας της νομοθεσίας που επιβάλλει την κάλυψη 100% όλου του λειτουργικού κόστους της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού από τα Δημοτικά Τέλη».


Πρώτο βήμα τα εξώδικα


Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, και αντιπρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (24.11.2021) έθεσε και θέμα της ΔΕΗ, η οποία, όπως είπε, κανένας δήμαρχος δεν γνωρίζει πόσα εισπράττει για λογαριασμό των δήμων, πόσα και πότε αποδίδει τα εισπραττόμενα ποσά. Επίσης έθεσε και το θέμα της είσπραξης 2% ως προμήθεια επί των εισπράξεων, ζητώντας αυτό «να καταργηθεί καθώς το μισθολογικό και λειτουργικό κόστος της καταμέτρησης έχει μειωθεί θεαματικά και κανένας λόγος δεν υπάρχει πλέον για να συνεχίσει να υφίσταται το ληστρικό ποσοστό 2%».

Όπως αναφέρεται στις εξώδικες επιστολές, «παρατηρείται έως και σήμερα υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των Δημοτικών Τελών, γεγονός που συνιστά παράνομη την παρακράτηση των μη αποδοθέντων αυτών ποσών στο δήμο».


Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, ταυτόχρονα με τη διατύπωση της έντονης διαμαρτυρίας, ζητά από τις εταιρίες:


• να τηρούν τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος για τη διαβίβαση των στοιχείων τιμολόγησης και των δεδομένων για τη συνείσπραξη των ποσών των Δημοτικών Τελών και φόρων, και

• να αποδώσουν εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη των εξωδίκων τα Δημοτικά Τέλη που έχουν εισπράξει για λογαριασμό του δήμου έως και την ημερομηνία αποστολής της εξώδικης δήλωσης.


Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζεται στις επιστολές, ο δήμος θα ασκήσει «τα νόμιμα δικαιώματά μας για την απόδοση των οφειλόμενων ποσών που παρακρατείτε ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών».