«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

/

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

13 Οκτωβρίου 2022

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 686.075,50€ και το ποσό της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 227.793,00€

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Με την με αρ. 182.5/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» το έργο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Kαταστήματος Αγίου Παύλου».


Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 686.075,50€ και το ποσό της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 227.793,00€.