«Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

/

«Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών»

13 Οκτωβρίου 2022

«Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών»

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 128.000,00 €

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

Με την με αριθμό 66.7/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το έργο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών «Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης επί της πλατείας Γάτσου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών».


Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 128.000,00 €.