«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

/

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων»

13 Οκτωβρίου 2022

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων»

Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 60.879,31 €

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘’Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014’’

Με την με αριθμό 67.3/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘’Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014’’ η μελέτη του Δήμου Νεάπολης - Συκεών «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων».


Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 60.879,31 €.