Το Πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Το Πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος

22 Νοεμβρίου 2022

Το Πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος

Πράξη με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000,00€

Η Πράξη αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου πρασίνου και στη διαμόρφωση νέου, σε συνέχεια με τον υφιστάμενου

Το Πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)


Η Πράξη αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου πρασίνου και στη διαμόρφωση νέου, σε συνέχεια με τον υφιστάμενου. Η περιοχή πρασίνου περιβάλλεται από τις οδούς Μεσολογγίου, Πλαστήρα και Λευκάδος.


Η πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών οχλήσεων και ατμοσφαιρικής πίεσης και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Η ανάπλαση του πάρκου συμβάλει στη δημιουργία πράσινου ελεύθερου χώρου σε έναν άξονα υψηλής κυκλοφοριακής σημασίας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής νησίδας, με επεμβάσεις για την ανάπτυξη πρασίνου, με απομάκρυνση αδιαπέραστων επιφανειών και αντικατάσταση με διαπερατές, αύξηση υψηλού πρασίνου σε πεζοδρόμια, απομάκρυνση απαξιωμένης υποδομής εντός του πάρκου που δυσχεραίνει τον αερισμό, υδάτινη επιφάνεια.Επίσης με την υλοποίηση της πράξης βελτιώνεται η εικόνα της περιοχής ως τόπου προσέλκυσης δραστηριοτήτων αναψυχής, κατανάλωσης και διαβίωσης. Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή μέσω της αντιμετώπισης φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς με τη νέα πρόταση ανάπλασης ο χώρος αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά, αισθητικά και λειτουργικά, «ανοίγει» για όλους τους πολίτες φροντίζοντας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.


Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5038016) με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000,00€.