Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου – Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου – Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών

20 Νοεμβρίου 2022

Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φεραίου – Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών

Πράξη με συνολική δημόσια δαπάνη 500.000,00€

Με στόχο τη δημιουργία ενός ανοικτού δημόσιου χώρου πρασίνου, εμβαδού 1120μ²

Η Πράξη αφορά στη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου πρασίνου στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Ρ.Φεραίου στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανοικτού δημόσιου χώρου πρασίνου, εμβαδού 1120μ² ως σημείου οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, απομονωμένου από τον φορτισμένο

κυκλοφοριακό αστικό ιστό της περιοχής, σχεδιασμένου με βιοκλιματικά κριτήρια με στόχο την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ.ΟΠΣ 5028095) με συνολική δημόσια δαπάνη 500.000,00€.Η Πράξη εντάσσεται στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πολιτικής του Δήμου που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του χώρου της υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς ως σημείου πρασίνου που θα δημιουργήσει έναν χώρο χαλάρωσης για τους πεζούς, κατοίκους, καταναλωτές που θα είναι απομονωμένος από τον φορτισμένο αστικό ιστό. Προβλέπεται χωροθέτηση της υπαίθριας αγοράς με φυτεύσεις/παρτέρια, προβλέπεται αλλαγή δαπεδόστρωσης του χώρου και των πεζοδρομίων, διαπλατύνσεις με ενίσχυση φύτευσης, χώροι στάσηςξεκούρασης με βιοκλιματική προστασία. Οι επεμβάσεις θα αναβαθμίσουν αισθητικά και περιβαλλοντικά την περιοχή. Ο χώρος της υπαίθριας αγοράς θα διαμορφωθεί ως σύγχρονος χώρος αισθητικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά αναβαθμισμένος, με οργανωμένο συνδυασμό χρήσεων: υπαίθρια λαϊκή αγορά-χώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων- δημόσιος ανοικτός χώρος πρασίνου. Θα λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος πρασίνου, απομονωμένος από τον κυκλοφοριακό φόρτοτης περιοχής. Ο χώρος βρίσκεται σε έναν άξονα υψηλής κυκλοφοριακής σημασίας – Α.Παπανδρέου και Ρ.Φεραίου - με συνακόλουθη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Θα αποτελεί χώρο για όλες τις ηλικιακές ομάδες και θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της γειτονιάς και της υπαίθρια αγοράς και κατ' επέκταση στην κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.