«Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΣΠΑ 2014-2020

/

«Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

12 Οκτωβρίου 2022

«Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 262.000,00€

Δημιουργούνται φυτεμένα δώματα και αποδίδονται νέοι χώροι πρασίνου συνολικού εμβαδού 845 m2 σε περιοχές του Δήμου

Με σκοπό τη βελτίωση του αστικού (φυσικού και δομημένου) περιβάλλοντος σε μια πυκνοδομημένη με πολυώροφα κτίρια περιοχή του δήμου, τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης των κτιρίων το έργο αφορά στην τοποθέτηση φυτεμένου δώματος σε 4 δημοτικά κτίρια. Τα δώματα στα οποία θα γίνουν φυτεύσεις είναι τα ακόλουθα:


I. Πράσινο δώμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της οδού Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, με εμβαδόν 325 m2

II. Πράσινο δώμα στο κτίριο στέγασης Δημοτικών Υπηρεσιών της οδού Λεχόβου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με εμβαδόν 215 m2

III. Πράσινο δώμα στο κτίριο του Ωδείου της οδού Βενιζέλου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, με εμβαδόν 210 m2

IV. Πράσινο δώμα στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίστριας της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με εμβαδόν 95 m2


Με την υλοποίηση του έργου δημιουργούνται φυτεμένα δώματα και αποδίδονται νέοι χώροι πρασίνου συνολικού εμβαδού 845 m2 σε περιοχές του Δήμου. Η φυτοκάλυψη των δημοτικών κτιρίων θα συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού (φυσικού και δομημένου) περιβάλλοντος σε πυκνοδομημένες, με πολυώροφα κτίρια περιοχές του δήμου, στη βελτίωση των συνθηκών χρήσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις προσφερόμενες δυνατότητες αύξησης της φυτοκάλυψης στον αστικό χώρο.Με δεδομένο ότι τα κτίρια που έχουν επιλεγεί στεγάζουν κοινωνικές δραστηριότητες και βρίσκονται σε μια εξαιρετικά πυκνοδομημένη περιοχή, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει

• στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής (αέρια ρύπανση, ηχορύπανση, αισθητική, διαχείριση ομβρίων) και

• στην πληροφόρηση, εκπαίδευση (μέσω της επίδειξης) και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και περιοίκων.


Το έργο έχει προϋπολογισμό 262.000,00€ και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).