Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2015

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2015

29 Δεκεμβρίου 2015

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/01/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/02/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)


7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/03/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)


10η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/04/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)


11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)


12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)


13η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 € για την καταβολή δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης για την μετάβαση στο Malmoe της Σουηδίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών - ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ» άνεργων ωφελούμενων του προγράμματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μετάβασης μετακίνησης και διαμονής για την υλοποίηση της δράσης 2.4. «Υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική για Συμμετοχή Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ» (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 178/2015 & Α.Ο.Ε. 168/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/05/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελ. 83/2012


15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.416,16 € για την καταβολή στο ΙΚΑ εισφορών, προστίμων και πρόσθετων τελών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.824,70 € για την καταβολή στην ΕΥΑΘ Α.Ε. των τελών σύνδεσης, κατασκευής διακλάδωσης, εγγύησης για κατανάλωση νερού και εγγύησης για αξία δώδεκα υδρομέτρων για την υδροδότηση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Πεύκων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 58.000,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 125,62 τ.μ., που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερατοσθένους και Καλοβρύτων στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών απο την Καβατζοπούλου Στέλλα και από την Καβατζοπύλου Μαριάνθη (σε ποσοστά 62,5 % και 37,5% αντίστοιχα) σύμφωνα με την αρ. 566/2014 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξης συμβολαίου εξαγοράς.


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 418,20 € για την καταβολή στην ΕΥΑΘ Α.Ε. των τελών σύνδεσης, κατασκευής διακλάδωσης, εγγύησης για κατανάλωση νερού και εγγύησης για αξία υδρομέτρου: α) στο πάρκο επί της Σωτήρος και Ακαδημίας (Ο.Τ. 111Β) και β) της παιδικής χαράς επί Σωτήρος και Καρατάσου (Δ.Ε. Πεύκων).


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας ποσού 12.889,75 € στην εταιρία KMS BUILDINGS A.E. - ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με την αρ. 441/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 553/23842/29-5-2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη.


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 8.610,00 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δύο μπασκετών στο 2ο Λύκειο Συκεών» μελ. 35/2015 και ορισμός αναδόχου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης προβλημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 97/2015 & Α.Ο.Ε. 166/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 139/2015 & Α.Ο.Ε. 148/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση υπερβάσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας Γκέλτη Ιωάννη από πτώση του σε φρεάτιο επί της οδού Γαλήνης 5 (Δ.Ε. Πεύκων).


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 27.060,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια νέων ηλεκτροκίνητων θυρών για τις αποθήκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 182/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 42.640,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών έτους 2015-2016, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 198/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ετών 2015 και 2016, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 175/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αρχειοθηκών για τις ανάγκες της διεύθυνσης δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 146/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.230,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των υπηρεσιών γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 7.465,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας περιόδου 2015-2016 για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 6.596,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας περιόδου 2015-2016 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνη ποσού 2.405,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης φορτωτή για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και την αποκομιδή κλαδιών, πλησίον του περιαστικού δάσους, εντός των ορίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 125Μ, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. (Αρ. μελ. 71/2014)


16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων, στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης – Συκέων, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 46.112,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών ανανέωση – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης εκσκαφέα λαστιχοφόρου περιστρεφόμενου για τις ανάγκες του Δήμου (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 100/2015, Α.Ο.Ε. 139/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 65.682,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ια την ανάθεση εργασιών διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την συλλογή κατεστραμμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και την προώθησή τους προς ανακύκλωση.


17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 905,49 € απο το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 515Α από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου κ. Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την με αριθ. 143/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΏΗΝ Ε.Π.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (νυν ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ) & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ» (αριθ. μελ. 54/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 2.404,93 € στον Παπαδαφνιάδη Δημήτριο του Αντωνίου, σύμφωνα με την αρ. 9204/31-12-2014 απόφαση του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και διάθεση πίστωσης ποσού 1.958,36 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 € για την χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (Νο2) με αριθμούς παροχής 20213492-01 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και20213491-01 (Ακαδημίας & Επικούρου) της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.902,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 272/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού Οδών - Πλατειών για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 134/2015, Α.Ο.Ε. 147/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης φορτηγού ανατρεπόμενου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 58/2015, Α.Ο.Ε. 103/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές του δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 172/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου, για την κατάθεση αγωγής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου, για την κατάθεση αγωγής κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», καθολικής διαδόχου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ενώπιων των αρμοδίων δικαστηρίων Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέρειας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 1.198,83 € στην εταιρεία ΡΑΠΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.Β.Ε.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ σύμφωνα με την αριθ. 2767/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και το αρ. 546/2015 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω απόφασης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.016,23 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 475,80 € για την υλοποίηση σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.183,26 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.264,48 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 15.434,78 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 72.461,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και μικροεπεμβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων και δικτύου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 173/2015)


18η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/06/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης 1.763,90 € για την προμήθεια ειδών διατροφής για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και προγραμμάτων ψηφοφορίας για τις ανάγκες διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, διάθεση σχετικής πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και επιτροπής παραλαβής των προμηθειών


19η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και των Νομικών του Προσώπων για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.336.020,59 €.


20ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για την υποχρέωση της ιδιοκτησίας υπ αρίθμ. 06 στο Ο.Τ. Γ26 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων ποσού 307,00€ σύμφωνα με την αρ. 4080/2014 απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας της διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υπολειπόμενου εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 166.132,41€ και υποβολής αιτήσεων, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 200/2015, Α.Ο.Ε. 166/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέων ηλεκτροκίνητων μεταλλικών θυρών για τις αποθήκες του Δήμου στη Δ.Ε. Νεάπολης & τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Αγ. Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου - εξόδου οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 128/2015 & Α.Ο.Ε. 218/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοσης της με αριθμό κατάθεσης 13860/2015 Αγωγής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ΚΑΤΑ της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης προς υπεράσπιση του υπαλλήλου Αλβανού Ευσταθίου του Παναγιώτη.


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 230,00 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν το Κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδη -Τζιγκόζογλου που διαχειρίζεται ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 135,50 € για την εξόφληση οφειλής παρελθόντος οικονομικού έτους.


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Ιωάννη Πολυχρονιάδη, επί του αριθ. 134/21-5-2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Γκόγκου Σπυρίδωνα από πτώση του σε φρεάτιο επί της οδού Γαλήνης & Λεύκης (Δ.Ε. Πεύκων).


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 29.607,69 € στον Ζιγκιρίδη Ιάκωβο του Νικολάου σύμφωνα με την αρ. 7873/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.157,69 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων ποσού 250,00 € σύμφωνα με την αρ. 5853/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 332,92 € για τη χορήγηση από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέας παροχής για Φ.Ο.Π. λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου επί της οδού Βοσπόρου 21 στη Δ.Ε. Πεύκων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με θέα «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Α΄στάδιο «Δικαιολογητικά συμμετοχής και παραλαβής δειγμάτων» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 387/2014, Α.Ο.Ε. 391/2014, 408/2014) και εξέταση των με αριθ. πρωτ. 68188/24-11-2014, 68231/24-11-2014 και 68246/24-11-2014 ενστάσεις των εταιριών Brinx Α.Ε., Καπράγκου Χρήστου και Γιωτοπούλου Βικτωρία αντίστοιχα».


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών – Α΄στάδιο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικής Προσφορά» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 56/2015, Α.Ο.Ε. 126/2015) και εξέταση των με αριθ. πρωτ. 24119/2-6-2015 και 24121/2-6-2015 ενστάσεις των εταιριών Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε και ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ αντίστοιχα.


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών (άρθρο 18 ΠΔ 28/80 και παρ. 1 άρθρο 72 του Ν. 3852/2010), κ. Σαχπατζίδη Αναστασίου, μετά τον ορισμό του ως αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου (αριθ. 106/2015 απόφαση Δημάρχου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 140/2015 & Α.Ο.Ε. 190/2015) και κατ ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων) για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 137/2015 & Α.Ο.Ε. 188/2015) και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 35.640,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 269/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.428,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετών (servers) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 27.552,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 270/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 35.424,00 € για την ανάθεση εργασιών μίσθωσης φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για χρονικό διάστημα ενός έτους, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 267/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 72.754,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 268/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 8.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


21η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας της διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων - Μηχανημάτων έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.611,30 € και υποβολής αιτήσεων, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε. 170/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών σχεδιασμού εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.821,50 € και υποβολής αιτήσεων, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 176/2015, Α.Ο.Ε.199/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.327,00 € και υποβολής αιτήσεων, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 138/2015, Α.Ο.Ε. 189/2015)


22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας


23η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/07/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου, για την κατάθεση Προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 48735+48355/9-7-2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 233/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 272/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στην Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου, να παραστεί την 1-9-2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΣΤ΄Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αρθ. Καταχ. ΑΓ 871/2-6-2006 αγωγή του Μωϋσιάδη Δημητρίου, της Δεμίρογλου Ελπίδας και του Ακριτίδη Δημητρίου κατά του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για δεκαέξι (16) επιδόσεις της με αριθμό Κατάθεσης 14904/2015 Κλήσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ΚΑΤΑ των: 1) Ελπινίκης θυγατέρα Απόστολου Αργυρίου, 2) αποστόλου Αποστόλου του Αποστόλου, 3) Σταματίας Κουγιούνη του Γεωργίου, 4) Σμαρώς ραπτοπούλου του Γεωργίου, 5) Μαρίας Κατάκαλου, 6) Μαρίας Χριστοδουλίδου του Νικολάου, 7) Πασχάλη Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη, 8) Χάιδως συζ. Δημητρίου Μπελογιάννη, θυγ. Νικολάου και Ελένης Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη, 9) Παύλου Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη, 10) Παύλου Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη του Πασχάλη, 11) Αναστασία Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη του Πασχάλη, 12) Αντιγόνη συζ. Κωνσταντίνου Χαρμπή ή Καρμπή θηγ. Πασχάλη Σκαμαγκέλη ή Σκαμαγγέλη, 13) Μαρίκα συζ. Θεοδώρου Χρυσοστόμου, 14) Νικολάου Μπούρα, 15) «Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης», 16) Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της με αριθμό κατάθεσης 15198/2015 Αγωγής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ΚΑΤΑ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.»


24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της με αριθμό κατάθεσης 14904/2015 ΚΛΗΣΗΣ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ΚΑΤΑ της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και μικροεπεμβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων και δικτύου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. οι αριθ. 173/2015 Α.Δ.Σ. και 245/2015 Α.Ο.Ε.), ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την κήρυξη αυτού άγονου και την επανάληψή του με τους ίδιους όρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων) για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 137/2015 & Α.Ο.Ε. 188/2015, 269/2015), και ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ.269/2015 & Α.Ο.Ε. 270/2015), και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων δεύτερου (2ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο: «Ανασχεδιασμός ωρίμανσης μελέτης έργου: «Ανακατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων Επταπυργίου, Υποέργο Α΄ από οδό Φωκά έως Λεωφ. Α. Παπανδρέου & Υποέργο Β΄ από Ανθέων έως Φωκά» στη Δημοτική Ενότητα Συκεών» αρ. μελ. 45/2015, έγκριση της δαπάνης αυτής, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 00190 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 6.824,70 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 5.217,20 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.521,95 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.567,02 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 22.281,33 € για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρχειοθηκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 146/2015, Α.Ο.Ε.218/2015) και εξέταση της με αριθ. πρωτ. 30593/1-7-2015 ένστασης της εταιρείας SYSTEMA Ε.Π.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας για την δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση banners σε pvc σε 4 διαφορετικές εκδοχές για κάθε Δημοτική Ενότητα σε κεντρικά σημεία του Δήμου, για την διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος για το διάστημα Οκτώβριος του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 προϋπολογισμού δαπάνης 2.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Σχετ. Α.Δ.Σ. 245/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.846,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού στα Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για την περίοδο 2015 – 2016, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 21.402,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για την περίοδο 2015 – 2016, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωση


25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 444.410,19 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και στο Ανοικτό Θέατρο Καρ. Κουν του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Δημοτική Ενότητα Συκεών), έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 4.322,10 €, για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και την νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών – Β’ στάδιο “Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών” (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 56/2015, Α.Ο.Ε. 126/2015, 266/2015) κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού και εξέταση της με αριθ. πρωτ. 33654/23-07-2015 ένσταση της εταιρίας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.915,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση εργασιών για την παραγωγή 3 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων (σποτ) και αντίστοιχες παραγωγές μηνυμάτων σε βέτα – DVD και CD για την διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος για το διάστημα Οκτώβριος του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 245/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 498.340,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια “αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήμο Νεάπολης – Συκεών – Υπολειπόμενα είδη”, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 354/2015, 247/2015, Α.Ο.Ε. 93/2015, Αρ. μελ. 36/2015)


27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Συκεών)» μελ. 64/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Α.Ο.Ε. 250/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών σχεδιασμού εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. (Α.Δ.Σ. 176/2015 & Α.Ο.Ε. 199/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών διαλογής – επεξεργασίας και διάθεση ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 227/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 308

Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Α΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης» (σχετ.αποφ. Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε. 170/2015, 248/2015) και εξέταση ένστασης της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 309

Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων του δήμου Νεάπολης – Συκεών, μετά την 1η κατακύρωση, Α΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και αξιολόγησης» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 200/2015, Α.Ο.Ε. 194/2015, 253/2015) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την κήρυξη αυτού άγονου και την επανάληψή του με τους ίδιους όρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για ένα (1) έτος, Α΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 99/2015, Α.Ο.Ε. 171/2015, 247/2015) εξέταση της αρ. 2053/12-8-2015 ένστασης της εταιρείας και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού, επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους ή απευθείας ανάθεση σε διαπραγμάτευση μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων


28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 216/2015) και επανάληψη του διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ταμειακών συναλλαγών επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 125 Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων προς τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, τροφίμων, κρύων – ζεστών ροφημάτων, νερού και αναψυκτικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου οδοφωτισμού και διάκοσμου σε διάφορες οδούς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» μελ. 65/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 292.248,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 693,50 € για την εξόφληση οφειλής παρελθόντος οικονομικού έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 51.100,00 € για την καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης που βρίσκεται επί της οδού Επταπυργίου της Δ.Ε. Συκεών, συνιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Παύλου και Κωνσταντίνου Τιμόθεου, σύμφωνα με την 10726/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την αρ. 306/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης ποσού 50.850,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 34.983,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 349/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.046,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια σχεδιοθηκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 304/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρχειοθηκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 146/2015, Α.Ο.Ε. 218/2015, 292/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και μικροεπεμβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων και δικτύου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2015, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 173/2015, Α.Ο.Ε. 245/2015, 281/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέων ηλεκτροκίνητων μεταλλικών θυρών για τις αποθήκες του δήμου στην Δ.Ε. Νεάπολης & τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Αγ. Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 182/2015, Α.Ο.Ε. 215/2015, 254/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης 1.899,85 € για την προμήθεια ειδών διατροφής για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και προγραμμάτων ψηφοφορίας για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, διάθεση σχετικής πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και επιτροπής παραλαβής των προμηθειών


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄ Ουσίας), προς αντίκρουση της υπ αρ. καταχ. ΠΡ 47/21-6-2006 Προσφυγής αυτού εναντίον του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 18η Σεπτεμβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2016 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου


30ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», προϋπολογισμού 43.383,71 € (αρ. μελ. 1/2015, Α.Δ.Σ. 37/2015, Α.Ο.Ε. 197/2015 και 239/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών οπωρολαχικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για ένα (1) έτος, Β΄ στάδιο «Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 99/2015, Α.Ο.Ε. 171/2015, 247/2015 και 310/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 320,00 € για την καταβολή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) ετήσιου τέλους διατήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η. για την εταιρία με των επωνυμία «Κέντρο Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «παραγωγή 3 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων (σποτ) και αντίστοιχες αναπαραγωγές μηνυμάτων σε ΒΕΤΑ – DVD και CD» για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 245/2015, Α.Ο.Ε. 301/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ.267/2015, Α.Ο.Ε. 273/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού εξέτασης αιτήματος για αποχαρακτηρισμό δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Α΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης» (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε, 170/2015, 248/2015 και 308/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 268/2015, Α.Ο.Ε. 274/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 270/2015, Α.Ο.Ε. 272/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 348,73 € για την καταβολή οφειλής προς το ΕΤΑΑ για την πρώην τακτική υπάλληλο του Δήμου Γιολτσίδου Κυριακή


31η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού μέχρι 12.300,00 € για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή βλαβών από πυρκαγιά στο ΚΑΠΗ Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» μελ. 73/2015 και ορισμός αναδόχου


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - Α΄ και Β΄ στάδιο (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 56/2015, Α.Ο.Ε. 126/2015 και 266/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού


32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση του από 15-09-2015 δικογράφου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς τριών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων XEROX PRO 45 από την εταιρία ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 5.848,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ.382/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για μια (1) επίδοση γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης Νο: 194558 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προς την εταιρεία CLEVER NET Ε.Π.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Σουρμένων 7


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 1109Α/21-7-2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 332,56€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 332,56€ για τη χορήγηση από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέας παροχής για Φ.Ο.Π. λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 50-52 στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 13.713,23€ για τη σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης στο κτίριο των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου Νεάπολης με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή της αρ. 562/2015 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90€ για την χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (Νο2) με αριθμούς παροχής 20213492-01 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01 (Ακαδημίας & Επικούρου) της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής νόμιμης αποζημίωσης ποσού 233.031,79€ σύμφωνα με την αρ. 1153/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που αφορά οριστική τιμή αποζημίωσης οικοπέδου, εμβαδού 237,50 τ.μ., στο Γ149 οικοδομικό τετράγωνο της Δημοτικής Ενότητας Συκεών που περικλείεται από τις οδούς Οδ. & Απ. Φωκά – Ανωνύμου – Μεσολογγίου – Ναούσης το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 226/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 1.019,86€ στην Κ/ξία Μήτρου Μ. Ιωάννης – Μαρίας Εμμ. Μιχαήλ σύμφωνα με την αριθ. 13061/2013 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το αρ. 13225/2013 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της και την αριθ. 5099/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 705,33€


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 3.250,12€ στον κ. Μήτρου Μ. Ιωάννη σύμφωνα με την αριθ. 13060/2013 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το αρ. 13224/2013 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της και την αριθ. 5098/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.934,37€


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των συσκευών θέρμανσης & κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2015-2016 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 294/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα σχολεία του Δήμου για την περίοδο 2015-2016» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 295/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετών (servers) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 199/2015 & Α.Ο.Ε. 271/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 300/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας» και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση όρου. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 275/2015)


33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Συκεών)» (αρ. μελ 64/2015, Α.Δ.Σ. 340/2015, Α.Ο.Ε. 303/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ταμειακών συναλλαγών επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση του από 24-09-2015 δικόγραφου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά της Σιδερά Άννας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Η΄ Τριμελές), προς αντίκρουση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 223/12-2-2007 Προσφυγής της εναντίον του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 13η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά της Σιδερά Άννας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Η΄Τριμελές), προς αντίκρουση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 577/16-4-2007 Προσφυγής της εναντίον του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 13η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά της Σιδερά Άννας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄Ουσίας), προς αντίκρουση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 1783/14-12-2007 Προσφυγής της εναντίον του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 8η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά των Αγησίλαου Χρυσίδη και Σπυρίδωνα Ευαγγέλου Γούναρη, ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς αντίκρουση της υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ 1011/15-6-2006 Προσφυγής τους εναντίον του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 6η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά της Ανδρονικίδου Ελένης κ.λ.π. (σύνολο 4 ενάγουσες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄Ουσίας), προς αντίκρουση της υπ’ αρ. καταχ. ΑΓ 2672/28-12-2006 Αγωγής τους εναντίον του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 5η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Υπομνήματος κατά της Θεοχαρίδου Κυριακής κ.λ.π. (σύνολο 21 ενάγοντες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄Ουσίας), προς αντίκρουση της υπ ‘αρ. καταχ. ΑΓ 2271/20-12-2006 Αγωγής τους εναντίον του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής την 5η Οκτωβρίου 2015 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Μακρή, να παραστεί την 7-10-2015, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της με αριθ. καταθέσεως 879/2015 Αίτηση Ακυρώσεως του στεφάνου Αναστασίου και της Χρυσούλας χήρας Στυλιανού Στεφάνου


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 40.346,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ.: Α.Δ.Σ. 381/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 36.579,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ.: Α.Δ.Σ. 380/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 38813/27-8-2015 ένστασης της εταιρείας Κεχαγιάς Ευάγγελος (PICLIFT) και της αριθ. πρωτ. 39825/3-9-2015 ένστασης της εταιρείας Φωτιάδης Αναστάσιος και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (σχετ. Α.Ο.Ε. 224/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, (σχετ. αποφ. Α.Ο.Ε. 216/2015) και δεύτερη επανάληψη του διαγωνισμού


34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Έλεγχος προσκομισθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ» (αρ. μελ. 1/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 252.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015 για την απόδοση της επιχορήγησης του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.).


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.597,00 € για την δαπάνη μετάβασης εκπροσώπου του Δήμους τις Βρυξέλλες για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα περιφερειών και πόλεων (Open Days – European week of Regions an Cities).


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 610.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους οικοπεδικών τμημάτων σε Χώρο Εθνικού Παιδικού Σταθμού και σε κοινόχρηστο χώρο στα Ο.Τ. 10 και Ο.Τ. 11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της Δ.Ε. Νεάπολης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 28.551,94 € για την καταβολή στο ΙΚΑ οφειλόμενων εισφορών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 373

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σχεδιοθηκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (σχετ.: Α.Δ.Σ. 304/2015, Α.Ο.Ε. 318/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επανάληψη ή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 175/2015, Α.Ο.Ε. 217/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 4.629,12 € στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» σύμφωνα με την αρ. 4803/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.529,12€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 152.602,81 € λόγω διάθεσης αρχικής πίστωσης μεγαλύτερης από το συμβασιοποιημένο ποσό.


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του 1457Α χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 2.036,90€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Κυζιρίδη Θεόδωρου από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Λασκαρίδη Σωτήριου από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ψήφιση πίστωσης για την ανανέωσή της


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και επανάληψη του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 225/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου οδοφωτισμού και διάκοσμου σε διάφορες οδούς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ. μελ. 65/2015, Σχετ. Α.Δ.Σ. 324/2015, Α.Ο.Ε. 314/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας σημαιών και γιρλαντών εορταστικών για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 420/2015)


36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε. κατά της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.298,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη προστασία των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.690,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση των εργασιών περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.998,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Θέμελη Γκαρίπη για την απόρριψη της με αριθ. καταχ. ΕΦ773/21-10-2013 Έφεσής του.


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΓ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Αναστασίου Θυμνιά και της Ευθυμίας συζ. Αναστασίου Θυμνιά (το γένος Γεωργίου) για την απόρριψη της υπ’ αριθ. κκαταχ. ΠΡ 2228/14-5-2015 Προσφυγής τους.


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ζ΄ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της Ελένης Δημητριάδου για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. Αγ 235/13-4-2007 Αγωγής της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ι΄ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της ομόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία «Βαγιώνης Παναγιώτης και ΣΙΑ ΟΕ» για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ741/30-11-2007 Αγωγής της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Χατζημάλλη Δημητρίου για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ435/10-7-2007 Αγωγής του.


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΒ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Τσούκαλη Αργύρη για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ570/13-4-2007 Προσφυγής του.


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ταμειακών συναλλαγών επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Νεάπολης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δεύτερου επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου έτους 2015-2016 (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 198/2015, Α.Ο.Ε. 216/2015, 311/2015, 366/2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 369,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αποζημίωση ελεγκτή δόμησης του έργου Β΄ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ (αρ. μελ. 14/2014)».


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 49.310,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασιών υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 29.212,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση εργασίας κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 832.000,00 € που αφορούν προεξόφληση δανείων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστων χώρου για το έτος 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.


38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας


39η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Επείγουσες ενέργειες επίσπευσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις υπολειπόμενες ομάδες μετά την αριθ. 448/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 256/2015 απόφαση σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 2.047,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ.465/2015)


40ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύου οδοφωτισμού και διακόσμου σε διάφορες οδούς του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 1479Α/1-10-2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 332,56€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.579,32€ για τη σύνδεση από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέας μόνιμης τριφασικής παροχής ΦΟΠ Νο3 στην οδό Ελπίδος με Ακρίτα εντός της Πολιτιστικής Γειτονιάς στη Δ.Ε. Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά την δικάσιμο της 28-1-2015, που αφορά αγωγή του Χρ. Μουδούρη κατά του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση Νομικού Συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά των Ωραιοπούλου Βασιλικής κλπ (σύνολο 81 εναγόντων) για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ1870/24-12-2007 αγωγής τους, που αφορά επιδόματα


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρ. 960/53170/23-11-2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της με αριθμό κατάθεσης 3563/2015 αίτησης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ΚΑΤΑ της Μαρούλα Ελένης του


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 46.875,72€ στους Τσάλο Γεώργιο κλπ σύμφωνα με την αριθ. 3080/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την αρ. 2225/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.187,72€


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 1.810,14€ στην κ. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνα σύμφωνα με την αριθ. 4851/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.710,34€


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 1450Α/2015 Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 320,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 4.973,23€ για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων (περιφράξεων, δέντρων κλπ) ιδιοκτησιών επί της Λεωφόρου Παπανικολάου (από την οδό Μαβίλη έως την οδό Θάλειας) της Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 600.000,00€ για την καταβολή αποζημίωσης οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ.4 που περικλείεται από τις οδούς Π.Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε’ – Ανδρέου Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.040.000,00€ για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα οικόπεδα που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο για ανέγερση Γυμνασίου στο Ο.Τ.Γ124α καθώς και στον χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο και δρόμο περιμετρικά του Ο.Τ.Γ124α, μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Φωκά – Σπάρτακου – Μποσνάκη – Ανωνύμου στην περιοχή του Τομέα Τειχών της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 67.000,00€ για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 145,35τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σε ποσοστό 100% από την κα Καπέτη Ιφιγένεια συζ. Γεωργίου το γένος Σιδέρη Χαράλαμπου σύμφωνα με την 180/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάθεση σύνταξης συμβολαίου εξαγοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.250,00€ για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 891,75€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 808,11€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 10.863,30€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζόδρομων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κ.λ.π. 2015-2016» μελ.62/2015 και διάθεση πίστωσης ποσού 440.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 349/2015, Α.Ο.Ε. 317/2015, Αποφ. Δημάρχου 40701/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 382/2015, Α.Ο.Ε. 339/2015, Αποφ. Δημάρχου 42335/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο, Α’ στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης», ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την κήρυξη αυτού άγονου και την επανάληψή του με αλλαγή όρου. (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 354/2015, Α.Ο.Ε. 302/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης Συκεών και του πρακτικού εξέτασης ένστασης της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ ΟΕ. (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 183/2015, Α.Ο.Ε. 169/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης της ένστασης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ. (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε. 170/2015, 248/2015, 308/2015, 331/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου προμήθειας υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων & τμημάτων ένταξης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, μετά την 1η κατακύρωση, Α και Β στάδιο, κατακύρωση διαγωνισμού για τα πακέτα Α,Β,Θ και Ι καθώς και επανάληψη του διαγωνισμού για τα πακέτα Ζ, Στ και Ια. (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 200/2015, Α.Ο.Ε. 166/2015, 309/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 381/2015, Α.Ο.Ε. 363/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επανάληψη του διαγωνισμού (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 380/2015, Α.Ο.Ε. 364/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας και δεύτερη επανάληψη του διαγωνισμού (Σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 275/2015, Α.Ο.Ε. 352/2015)


41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου προμήθειας υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων & τμημάτων ένταξης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, μετά την 1η κατακύρωση, (σχετ. αποφ.: Α.Δ.Σ. 200/2015, Α.Ο.Ε. 166/2015, 309/2015, 435/2015) και κατακύρωση διαγωνισμού για τα πακέτα Α, Β, Θ και Ι.


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – Μηχανημάτων έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Β΄στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ. 184/2015, Α.Ο.Ε. 170/2015, 248/2015, 308/2015 και 331/2015) και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προσωρινού μειοδότη.


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 25.830,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ.464/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση δαπάνης, ποσού 13.713,23€, για τη σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης στο κτίριο των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου Νεάπολης, με το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 3.456,00€ για την απόδοση των εσόδων του κληροδοτήματος (έτος 2014) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 111.285/07 διαθήκη της Ισαακίδου – Τσιγκόζογλου Αφροδίτης


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.182,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια εργαλείων σάρωσης (σκούπες – φαράσια) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 451/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.845,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια πλακών θεμελίωσης και εγκαινίων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 461/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 985,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια αερίων οξυγόνου, ασετιλίνης και corgon για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 460/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 43.533,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα γα τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 17.466,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 452/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο Ανοιχτό Θέατρο Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης – Συκεών – Δημοτική Ενότητα Συκεών, Α’ στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης», ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την κήρυξη αυτού άγονου και την επανάληψή του με τους ίδιους όρους (σχετ. Α.Δ.Σ. 293/2015 & 346/2015, Α.Ο.Ε. 296/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 465/2015, Α.Ο.Ε. 408/2015, Απόφ. Δημάρχου 52496/2015)


42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφ. Α.Δ.Σ. 464/2015, Α.Ο.Ε. 441/2015 και απόφαση Δημάρχου 55303/7-12-2015) και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 10.656,55€ στον Πετρίδη Κωνσταντίνο του Ιωάννη σύμφωνα με την αρ. 7134/2015 απόφαση το Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.356,55€


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Κυριακίδη Μιλτιάδη από πρόσκρουση κάδου απορριμμάτων σε αυτό λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων την 8-9-2015 (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Μανωλά Γεώργιου κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης πρασίνου επί της οδού Μ. Ασίας 6 (Δ.Ε. Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της Σαφλέκου Κονδυλένιας, για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ455/20-1-2012 Προσφυγής της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΒ’ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Ακριτίδη Δημήτριου, για την απόρριψη της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ957/9-6-2006 Αγωγής της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 37.392,00€ για την ανάθεση εργασιών μίσθωσης 2 (δύο) πολυμηχανημάτων 4x4 με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα, μετά των χειριστών τους, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Δήμου Νεάπολης – Συκεών για τη χρονική περίοδο 2015 – 2016, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 449/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών – υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση ή επανάληψη διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 398/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 9.987,81€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 3.393,42€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.758,90€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 21.238,16€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.527,17€ για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 32.158,04€ για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 99.473,72€ στον ΚΑ 00.6718.01 «Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών» για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθ. 1842Α/2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 1579,32€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ψήφιση πίστωσης για την ανανέωσή της.


43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. 3180/2014 Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής νόμιμης αποζημίωσης ποσού 29.418,33€ σύμφωνα με την αρ. 1734/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που αφορά προσωρινή τιμή αποζημίωσης οικοπέδου, εμβαδού 76,37 τ.μ., στο Γ399 οικοδομικό τετράγωνο της Δημοτικής Ενότητας Συκεών επί της συμβολής των οδών Δημητσάνας και Σβώλου το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά με την αρ. 6/90 πράξη εφαρμογής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 6/14 πράξη της ίδιας υπηρεσίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού έργων για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης – Συκεών έτους 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2015