Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2013

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

/

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2013

1 Δεκεμβρίου 2013

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29/01/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)


2η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/03/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)


3η έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/04/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)


4η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/05/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)


5η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/06/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)


6η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/08/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Η συνεδρίαση αναβλήθηκε


7η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05/09/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)


8η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)


9η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/11/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)